Hướng Dẫn Xem Thống Kê, Báo Gọi Gọi Video Youtube Trên VT Auto Video Youtube

Phần thống kê lượt gọi video này được thống kê qua biểu đồ và thời gian thực. Anh Em có thể theo dõi được một ngày có bao nhiêu lượt gọi trong thời gian nào cũng như 1 tháng có bao nhiêu lượt gọi. Như vậy bạn có thể biết được lượt view của video mình như thế nào.